News

Արցախում հանրային սննդի ծառայությունների մատուցման սահմանափակումներ

-Արցախի Հանրապետության կառավարությունը շրջափակման պատճառով որոշում է կայացրել Հանրային սննդի ծառայությունների մատուցման սահմանափակումներ սահմանելու մասին ։ Որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ին, ժամը 13:00-ին:

Աղբյուրներ՝
http://arlexis.am/DocumentView.aspx?DocID=29467 

AM